หน้าแรก

 
ข่าว / ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์
19 ธ.ค. 2560     ดาวน์โหลดไฟลได้ที่ คลิกที่นี้ ...<เว็บ สปสช...> More...  
04 ม.ค. 2560     เอกสารขอขึ้นเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท.ต้องขอ Username 2 ระบบ 1.ระบบ drug catalog 2.ระบบ e-claim แล้วกรอบใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ More...  
28 ธ.ค. 2559     เนื่อจาก License Manager จะหมดอายุในวันที่ 16 ม.ค.60 จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการต่ออายุ License Manager ปี 2560 More...  
23 ส.ค. 2559     เอกสารประชุมที่ 19 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ More...  
20 เม.ย. 2559     เอกสารประชุมปรับ Planfin59 (ครึ่งปี)วันที่ 19 เม.ย.59 More...  
05 ก.พ. 2559     ตัวอย่างการนำเสนอรายงานทางการเงิน + ตัวอย่างแผนเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน More...  
18 ม.ค. 2559     ข้อมูลที่จะใช้สำรวจบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ More...  
01 ก.ย. 2558     เอกสารประกอบการประชุมแผนเงินบำรุง และ planfin วันที่ 1 กันยายน 58 More...  
03 ส.ค. 2558     ไฟล์ Template สำหรับใช้เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลและเครือข่าย สำหรับบันทึกในโปรแกรม CPP More...  
22 มิ.ย. 2558     แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข More...  
       
   ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์....ทั้งหมด (all)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ชัยภูมิ โทร/Fax: 0 4481 1163