หน้าแรก

 
ระบบงานลงทะเบียนสิทธิประชาชน
 
   1. ลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า,การสำรวจค่าว่าง,ข้อมูลรอพิสูจน์สถานะ  
 
   2. ข้อมูล dbpop  
 
   3. บันทึกการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ชัยภูมิ โทร/Fax: 0 4481 1163