รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>ซับใหญ่
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
361602
    ดูรายชื่อ   ท่ากูบ
1
0
1
0.00
2
361603
    ดูรายชื่อ   ตะโกทอง
1
0
1
0.00
รวม
2
0
2
0.00