รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>ภักดีชุมพล
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
361401
    ดูรายชื่อ   บ้านเจียง
2
0
2
0.00
2
361402
    ดูรายชื่อ   เจาทอง
6
0
6
0.00
3
361403
    ดูรายชื่อ   วังทอง
2
0
2
0.00
รวม
10
0
10
0.00