รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>บำเหน็จณรงค์
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360701
    ดูรายชื่อ   บ้านชวน
2
0
2
0.00
2
360702
    ดูรายชื่อ   บ้านเพชร
9
0
9
0.00
3
360704
    ดูรายชื่อ   หัวทะเล
2
0
2
0.00
4
360705
    ดูรายชื่อ   โคกเริงรมย์
1
0
1
0.00
5
360706
    ดูรายชื่อ   เกาะมะนาว
1
0
1
0.00
6
360707
    ดูรายชื่อ   โคกเพชรพัฒนา
1
0
1
0.00
รวม
16
0
16
0.00