รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>หนองบัวแดง
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360501
    ดูรายชื่อ   หนองบัวแดง
5
0
5
0.00
2
360502
    ดูรายชื่อ   กุดชุมแสง
6
0
6
0.00
3
360503
    ดูรายชื่อ   ถ้ำวัวแดง
3
0
3
0.00
4
360504
    ดูรายชื่อ   นางแดด
4
0
4
0.00
5
360507
    ดูรายชื่อ   หนองแวง
4
0
4
0.00
6
360508
    ดูรายชื่อ   คูเมือง
4
0
4
0.00
7
360509
    ดูรายชื่อ   ท่าใหญ่
1
0
1
0.00
8
360511
    ดูรายชื่อ   วังชมภู
1
0
1
0.00
รวม
28
0
28
0.00