สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 356 ราย ร้อยละ: 42.28%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 56 ราย ร้อยละ: 39.72%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 111 ราย ร้อยละ: 57.22%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 168 ราย ร้อยละ: 75.68%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 127 ราย ร้อยละ: 51.00%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 110 ราย ร้อยละ: 64.71%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 76 ราย ร้อยละ: 49.35%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 43 ราย ร้อยละ: 63.24%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 54 ราย ร้อยละ: 32.73%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 195 ราย ร้อยละ: 58.21%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 67 ราย ร้อยละ: 48.20%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 141 ราย ร้อยละ: 55.95%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 84 ราย ร้อยละ: 63.16%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 54 ราย ร้อยละ: 70.13%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 35 ราย ร้อยละ: 61.40%     สำรวจค่าว่าง เม.ย.57 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 12 ราย ร้อยละ: 15.00%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   เรียน ผู้รับผิดชอบงานต้นทุนหน่วยบริการ
ไฟล์ประกอบการประชุม 19 มีค.57    
28 มี.ค. 2557
   ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
แบบฟอร์มตรวจประเมิน ให้คลิกที่เมนู ดาวน์โหลด(แบบฟอร์ม คู่มือ)    
28 มี.ค. 2557
   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนบริการ ของหน่วยบริการ จังหวัดชัยภูมิ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนบริการ
ของหน่วยบริการ จังหวัดชัยภูมิ
   
20 มี.ค. 2557
   เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA
การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA) และฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบเวชระเบียน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2557    
17 มี.ค. 2557

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 08 เม.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกองทุนตำบล   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ทุกแห่ง 08.30-16.30 น. cphbook_1_25682.pdf  
2 26 มี.ค. 2557
27 มี.ค. 2557
การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA) ปี 2557   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะทำงานตามคำสั่งฯ 08.30-16.30 น. cphbook_1_25572.pdf  
3 24 มี.ค. 2557
ประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดชัยภูมิ 09.30 น. cphbook_1_25547.pdf  
4 21 มี.ค. 2557
ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหกลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2557   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน รพ.1คน,สสอ.1คน 08.30-16.30 น. cphbook_1_25435.pdf   , cphbook_1_25431.pdf
5 19 มี.ค. 2557
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) ด้านการเงิน และข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ละ 2 คน 08.30-16.30 น. cphbook_1_25432.pdf  
             

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน