สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 85 ราย ร้อยละ: 68.55%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 15.38%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 5 ราย ร้อยละ: 25.00%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 11 ราย ร้อยละ: 21.57%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 8 ราย ร้อยละ: 30.77%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 5 ราย ร้อยละ: 17.24%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 12 ราย ร้อยละ: 40.00%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 5 ราย ร้อยละ: 38.46%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 18 ราย ร้อยละ: 43.90%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 35 ราย ร้อยละ: 59.32%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 4 ราย ร้อยละ: 50.00%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 22 ราย ร้อยละ: 43.14%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 7 ราย ร้อยละ: 29.17%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 16.67%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 50.00%     สำรวจค่าว่าง มค. 59 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 11.11%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   ตัวอย่างรายงานการเงินและแผน
ตัวอย่างการนำเสนอรายงานทางการเงิน + ตัวอย่างแผนเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน    
05 ก.พ. 2559
   เรียน ผู้รับผิดชอบงานบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ
ข้อมูลที่จะใช้สำรวจบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ    
18 ม.ค. 2559
   เอกสารประกอบการประชุมแผนเงินบำรุง และ planfin
เอกสารประกอบการประชุมแผนเงินบำรุง และ planfin วันที่ 1 กันยายน 58    
01 ก.ย. 2558
   ไฟล์ Template เก็บข้อมูลโปรแกรม CPP
ไฟล์ Template สำหรับใช้เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลและเครือข่าย สำหรับบันทึกในโปรแกรม CPP    
03 ส.ค. 2558

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 11 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. 2558
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน   ห้องประชุม อมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบงานเรี่องร้องเรียน จำนวน 2 ท่าน 09.00-16.30 น. cphbook_1_30183.pdf  
2 10 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. 2558
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับระหว่างหน่วยบริการและศูนย์ประสารงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน   ห้องประชุม 2 8.30 - 12.00 น.   
3 19 พ.ค. 2558
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง.มาตรา41   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯมาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น น.   
4 11 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2558
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการและการปรับแผนเงินบำรุง.รพ.ปี2558   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบำรุง 1 คน และงานต้นทุนหน่วยบริการ 2 คน 08.30-16.30น. น.   
5 28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด   ห้องประชุม 2 คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด 13.00น. น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน