สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 74 ราย ร้อยละ: 15.20%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 3.23%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 40 ราย ร้อยละ: 28.57%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 14 ราย ร้อยละ: 8.09%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 35 ราย ร้อยละ: 16.75%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 24 ราย ร้อยละ: 19.35%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 12 ราย ร้อยละ: 10.26%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 13 ราย ร้อยละ: 32.50%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 16 ราย ร้อยละ: 8.99%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 52 ราย ร้อยละ: 43.33%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 15 ราย ร้อยละ: 18.52%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 35 ราย ร้อยละ: 22.88%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 10 ราย ร้อยละ: 23.81%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 9 ราย ร้อยละ: 28.13%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 6 ราย ร้อยละ: 15.79%     สำรวจค่าว่าง พ.ค.58 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 7 ราย ร้อยละ: 18.42%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   แนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว
แนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
   
28 เม.ย. 2558
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
   
28 เม.ย. 2558
   การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว
   
28 เม.ย. 2558
   ตัวอย่าง สำหรับเสนอรายงานทางการเงิน
ตัวอย่าง สำหรับเสนอรายงานทางการเงิน    
02 เม.ย. 2558

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 19 พ.ค. 2558
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง.มาตรา41   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯมาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น น.   
2 11 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2558
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการและการปรับแผนเงินบำรุง.รพ.ปี2558   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบำรุง 1 คน และงานต้นทุนหน่วยบริการ 2 คน 08.30-16.30น. น.   
3 28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด   ห้องประชุม 2 คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด 13.00น. น.   
4 24 พ.ย. 2557
สธ. ประชุม VDO Conference เรื่องการจัดทำแผนประมาณรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558    ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ CFO จังหวัดและผู้รับผิดชอบแผน 13.30-15.00 น. cphbook_1_28112.pdf  
5 17 พ.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาเงินช่วยเบื้องต้น (ม.41)   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการพิจารณาฯ 13.00 - 16.00 น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน