สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 8 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 4 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง มี.ค. 60 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   เอกสารขอขึ้นเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.
เอกสารขอขึ้นเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท.ต้องขอ Username 2 ระบบ 1.ระบบ drug catalog 2.ระบบ e-claim แล้วกรอบใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์    
04 ม.ค. 2560
   แจ้ง ต่ออายุ License Manager ปี 2560
เนื่อจาก License Manager จะหมดอายุในวันที่ 16 ม.ค.60 จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการต่ออายุ License Manager ปี 2560    
28 ธ.ค. 2559
   เอกสารประชุม ที่ 19 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ
เอกสารประชุมที่ 19 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ    
23 ส.ค. 2559
   เอกสารประชุมปรับPlanfin59
เอกสารประชุมปรับ Planfin59 (ครึ่งปี)วันที่ 19 เม.ย.59    
20 เม.ย. 2559

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 11 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. 2558
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน   ห้องประชุม อมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบงานเรี่องร้องเรียน จำนวน 2 ท่าน 09.00-16.30 น. cphbook_1_30183.pdf  
2 10 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. 2558
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับระหว่างหน่วยบริการและศูนย์ประสารงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน   ห้องประชุม 2 8.30 - 12.00 น.   
3 19 พ.ค. 2558
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง.มาตรา41   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯมาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น น.   
4 11 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2558
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการและการปรับแผนเงินบำรุง.รพ.ปี2558   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบำรุง 1 คน และงานต้นทุนหน่วยบริการ 2 คน 08.30-16.30น. น.   
5 28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด   ห้องประชุม 2 คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด 13.00น. น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน