สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 568 ราย ร้อยละ: 51.03%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 86 ราย ร้อยละ: 50.89%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 100 ราย ร้อยละ: 47.17%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 241 ราย ร้อยละ: 78.50%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 250 ราย ร้อยละ: 60.83%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 170 ราย ร้อยละ: 75.56%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 116 ราย ร้อยละ: 54.72%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 67 ราย ร้อยละ: 67.00%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 104 ราย ร้อยละ: 41.60%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 371 ราย ร้อยละ: 72.46%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 111 ราย ร้อยละ: 56.63%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 197 ราย ร้อยละ: 57.94%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 159 ราย ร้อยละ: 74.30%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 73 ราย ร้อยละ: 79.35%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 51 ราย ร้อยละ: 56.67%     สำรวจค่าว่าง ต.ค.57 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 48 ราย ร้อยละ: 44.44%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   การประชุม VDO Conference ชี้แจงบทบาทภารกิจของกลุ่มประกันสุขภาพ
การประชุม VDO Conference (Polycom) เรื่องชี้แจงบทบาทภารกิจของกลุ่มประกันสุขภาพ    
15 ต.ค. 2557
   ประกาศมาตรการแรงงานต่างด้าวปี57
ประกาศมาตรการแรงงานต่างด้าวปี57    
01 ก.ค. 2557
   สปสช.เขต 9 แจ้งเลื่อนการประชุม CPP
เนื่อจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันในอยู่ในสถานะการณ์ที่ไม่ปกติ สปสช.เขต 9 จึงแจ้งเลื่อนการประชุม CPP อย่างไม่มีกำหนด    
29 พ.ค. 2557
   โปรแกรม อ่านบัตร Smart Card
ให้ไปที่เมนู ดาวน์โหลด(แบบฟอร์ม คู่มือ) แล้วไปที่
โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่าน Smart Card
   
01 พ.ค. 2557

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 04 ก.ย. 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.)   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการฯ 13.30-16.30 น.   
2 28 ส.ค. 2557
ชี้แจงการจัดทำแผนรายได้ รายจ่าย(planfin) และรายรับจ่ายเงินำบุรงของ รพ.   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน ของ รพ. 08.30-16.30 น. cphbook_1_27132.pdf  
3 23 พ.ค. 2557
คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณรสุขระดับจังหวัด   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯ 14.00 - 16.30 น.   
4 06 พ.ค. 2557
สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557   ห้องประชุม โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าประจำกองทุนฯ ละ 2 คน (สปสช.ส่งหนังสือเชิญตรงไปที่กองทุน) 08.30-16.30 น. schedule1.pdf  
5 30 เม.ย. 2557
การปรับแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2557 (ครึ่งปีหลัง)   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ละ 1 คน 08.30-16.30 น. cphbook_1_25958.pdf  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน