สำรวจค่าว่าง ก.ย. 59 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 4 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย. 59 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย. 59 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย. 59 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย. 59 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย. 59 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 100.00%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   เอกสารประชุม ที่ 19 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ
เอกสารประชุมที่ 19 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ    
23 ส.ค. 2559
   เอกสารประชุมปรับPlanfin59
เอกสารประชุมปรับ Planfin59 (ครึ่งปี)วันที่ 19 เม.ย.59    
20 เม.ย. 2559
   ตัวอย่างรายงานการเงินและแผน
ตัวอย่างการนำเสนอรายงานทางการเงิน + ตัวอย่างแผนเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน    
05 ก.พ. 2559
   เรียน ผู้รับผิดชอบงานบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ
ข้อมูลที่จะใช้สำรวจบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ    
18 ม.ค. 2559

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 11 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. 2558
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน   ห้องประชุม อมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบงานเรี่องร้องเรียน จำนวน 2 ท่าน 09.00-16.30 น. cphbook_1_30183.pdf  
2 10 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. 2558
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับระหว่างหน่วยบริการและศูนย์ประสารงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน   ห้องประชุม 2 8.30 - 12.00 น.   
3 19 พ.ค. 2558
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง.มาตรา41   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯมาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น น.   
4 11 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2558
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการและการปรับแผนเงินบำรุง.รพ.ปี2558   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบำรุง 1 คน และงานต้นทุนหน่วยบริการ 2 คน 08.30-16.30น. น.   
5 28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด   ห้องประชุม 2 คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด 13.00น. น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน