สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 0.11%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 0.40%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 15 ราย ร้อยละ: 16.13%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 1.23%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 112 ราย ร้อยละ: 27.52%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 6 ราย ร้อยละ: 9.68%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ก.ย.57 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   ประกาศมาตรการแรงงานต่างด้าวปี57
ประกาศมาตรการแรงงานต่างด้าวปี57    
01 ก.ค. 2557
   สปสช.เขต 9 แจ้งเลื่อนการประชุม CPP
เนื่อจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันในอยู่ในสถานะการณ์ที่ไม่ปกติ สปสช.เขต 9 จึงแจ้งเลื่อนการประชุม CPP อย่างไม่มีกำหนด    
29 พ.ค. 2557
   โปรแกรม อ่านบัตร Smart Card
ให้ไปที่เมนู ดาวน์โหลด(แบบฟอร์ม คู่มือ) แล้วไปที่
โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่าน Smart Card
   
01 พ.ค. 2557
   เรียน ผู้รับผิดชอบงานต้นทุนหน่วยบริการ
ไฟล์ประกอบการประชุม 19 มีค.57    
28 มี.ค. 2557

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 04 ก.ย. 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.)   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการฯ 13.30-16.30 น.   
2 28 ส.ค. 2557
ชี้แจงการจัดทำแผนรายได้ รายจ่าย(planfin) และรายรับจ่ายเงินำบุรงของ รพ.   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน ของ รพ. 08.30-16.30 น. cphbook_1_27132.pdf  
3 23 พ.ค. 2557
คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณรสุขระดับจังหวัด   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯ 14.00 - 16.30 น.   
4 06 พ.ค. 2557
สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557   ห้องประชุม โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าประจำกองทุนฯ ละ 2 คน (สปสช.ส่งหนังสือเชิญตรงไปที่กองทุน) 08.30-16.30 น. schedule1.pdf  
5 30 เม.ย. 2557
การปรับแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2557 (ครึ่งปีหลัง)   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ละ 1 คน 08.30-16.30 น. cphbook_1_25958.pdf  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน