สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 40 ราย ร้อยละ: 9.76%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 16 ราย ร้อยละ: 20.78%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 10 ราย ร้อยละ: 12.05%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 10 ราย ร้อยละ: 7.94%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 11 ราย ร้อยละ: 7.86%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 2.35%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 18 ราย ร้อยละ: 17.65%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 6.45%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 18 ราย ร้อยละ: 12.41%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 63 ราย ร้อยละ: 77.78%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 4 ราย ร้อยละ: 8.70%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 7 ราย ร้อยละ: 6.14%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 14.29%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 16.67%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 10 ราย ร้อยละ: 34.48%     สำรวจค่าว่าง มิ.ย.58 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 3.13%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยตามมาตรา18(4)
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข    
22 มิ.ย. 2558
   เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 11-12 ม.ย.58 ณ จังหวัดยโสธร    
05 มิ.ย. 2558
   แนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว
แนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
   
28 เม.ย. 2558
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
   
28 เม.ย. 2558

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 11 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. 2558
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน   ห้องประชุม อมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบงานเรี่องร้องเรียน จำนวน 2 ท่าน 09.00-16.30 น. cphbook_1_30183.pdf  
2 10 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. 2558
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับระหว่างหน่วยบริการและศูนย์ประสารงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน   ห้องประชุม 2 8.30 - 12.00 น.   
3 19 พ.ค. 2558
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง.มาตรา41   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯมาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น น.   
4 11 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2558
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการและการปรับแผนเงินบำรุง.รพ.ปี2558   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบำรุง 1 คน และงานต้นทุนหน่วยบริการ 2 คน 08.30-16.30น. น.   
5 28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด   ห้องประชุม 2 คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด 13.00น. น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน