สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 62 ราย ร้อยละ: 92.54%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 5 ราย ร้อยละ: 33.33%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 33.33%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 15.79%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 17.65%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 11 ราย ร้อยละ: 47.83%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 7 ราย ร้อยละ: 43.75%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 60.00%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 5 ราย ร้อยละ: 20.00%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 14 ราย ร้อยละ: 34.15%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 4 ราย ร้อยละ: 44.44%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 12 ราย ร้อยละ: 40.00%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 9.09%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 4 ราย ร้อยละ: 100.00%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 16.67%     สำรวจค่าว่าง พ.ย. 58 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   เอกสารประกอบการประชุมแผนเงินบำรุง และ planfin
เอกสารประกอบการประชุมแผนเงินบำรุง และ planfin วันที่ 1 กันยายน 58    
01 ก.ย. 2558
   ไฟล์ Template เก็บข้อมูลโปรแกรม CPP
ไฟล์ Template สำหรับใช้เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลและเครือข่าย สำหรับบันทึกในโปรแกรม CPP    
03 ส.ค. 2558
   แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยตามมาตรา18(4)
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข    
22 มิ.ย. 2558
   เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 11-12 ม.ย.58 ณ จังหวัดยโสธร    
05 มิ.ย. 2558

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 11 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. 2558
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน   ห้องประชุม อมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบงานเรี่องร้องเรียน จำนวน 2 ท่าน 09.00-16.30 น. cphbook_1_30183.pdf  
2 10 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. 2558
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับระหว่างหน่วยบริการและศูนย์ประสารงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน   ห้องประชุม 2 8.30 - 12.00 น.   
3 19 พ.ค. 2558
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง.มาตรา41   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯมาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น น.   
4 11 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2558
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการและการปรับแผนเงินบำรุง.รพ.ปี2558   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบำรุง 1 คน และงานต้นทุนหน่วยบริการ 2 คน 08.30-16.30น. น.   
5 28 เม.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด   ห้องประชุม 2 คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด 13.00น. น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน